Акценти
25/11/2020

Необходими са спешни усилия за спиране на насилието срещу жени по време на пандемията

Основен акцент в днешния Международен ден за премахване на насилието над жените е отправянето на предупредителен сигнал за действие. Ролята на 25 ноември, който се чества всяка година като ден за мобилизиране в световен мащаб на усилията за премахване на основаното на пол насилие, нарасна значително с тревожното увеличаване на въздействието на пандемията.

Според данни, събрани преди епидемичния взрив от COVID-19, една на всеки три жени в Европа е преживяла физическо и/или сексуално насилие. Междувременно сме свидетели на глобално нарастване на домашното насилие в контекста на настоящата здравна криза. Едва наскоро тази форма на насилие беше призната като проблем, който трябва да бъде решен, за да се спомогне за предотвратяване на насилието и тормоза на работното място. Освен това пандемията може да засили други форми на насилие срещу жените, например насилието срещу здравните работници, мигрантите или домашните работници от женски пол.

EU-OSHA се присъединява към глобалните действия за увеличаване на осведомеността и споделянето на познания в подкрепа на разработването на практически мерки за борба с насилието, основано на пола.

Тази наскоро публикувана статия в OSHwiki хвърля светлина върху връзката между Домашното насилие и работното място.

Прочетете предложението за решение на Съвета за упълномощаване на държавите членки да ратифицират Конвенцията на МОТ относно насилието и тормоза (№ 190).

Нашата инфографика относно сексуалния тормоз на работното място, както и уеб разделът относно жените и безопасността и здравето при работа, могат също да помогнат за увеличаване на осведомеността относно зачитането на равенството между половете на работното място.