Представяне на най-новото състояние и тенденции в областта на безопасността и здравето при работа на срещата на върха на ЕС по въпросите на безопасността и здравето при работа през 2023 г.

Image

© sweden23.eu

Днес EU-OSHA публикува последния си доклад Безопасност и здраве при работа в Европа: състояние и тенденции 2023 г.“ по повод срещата на високо равнище в ЕС относно безопасността и здравето при работа (БЗР). В него се предлага преглед на потенциалните подобрения, застоя в развитието, проблемните области и бъдещите предизвикателства в областта на БЗР. Данните са включени и в нашия лесен за ползване инструмент за визуализация на данни OSH Barometer.

Срещата на върха ще се проведе в Стокхолм, Швеция, на 15—16 май. Организиран съвместно от Европейската комисия и шведското председателство на ЕС, в него се прави преглед на напредъка на Стратегическата рамка за здравословни и безопасни условия на труд за периода 2021—2027 г.

Една от водещите сесии на събитието е посветена на въздействието на изменението на климата и повишаването на температурата на околната среда върху БЗР, като представяме нашите нови практически насоки „Топлина на работното място - насоки за работните места“.

Вижте съобщението за пресата

Прочетете доклада, резюмето и политическия обзор на Безопасност и здраве при работа в Европа: състояние и тенденции 2023 г.

Проследете на живо срещата на върха и се информирайте за най-новите тенденции