Акценти
19/09/2019

Разясняване на МСС с Напо

Напо идва на помощ на работното място с нов онлайн набор от инструменти за повишаване на информираността относно мускулно-скелетните смущения (МСС) и за да предостави съвет във връзка с МСС.

Наборът от инструменти „Разясняване на мускулно-скелетните смущения“ използва съществуващите филми за Напо и съдържа 14 различни дейности за подпомагане на групови обсъждания в предприятията със собствения им персонал и с работници от веригите за доставки.

В него са разгледани работата в офис, товаро-разтоварните дейности, изпълнението на повтарящи се задачи, статичните и непривични пози, както и въздействието им върху здравето на работещите лица. Освен това са разгледани превантивните мерки на работното място и на организационно равнище в рамките на интерактивните дейности.

Същевременно наборът от инструменти е подходящ за курсове за професионално обучение.

Разгледайте новия раздел на уебсайта Напо на работното място

Наръчникът може да се използва и в комбинация с „Инструментът за започване на дискусии за мускулно-скелетните смущения на работното място“

Посетете също началната страница на Напо и Напо за учители, които са с леко подобрени онлайн функции