Внимание към лицата, полагащи грижи: осигуряване на психосоциално благосъстояние на работещите в сферата на здравеопазването и социалните грижи

Image

© Tatyana Gladskih - stock.adobe.com

Повече от един на всеки десет работници в ЕС са заети в сектора на здравеопазването и социалните грижи, който обхваща професии като медицински и домашни грижи, както и социална работа. Психосоциалните рискове са особено често срещани в този сектор, включително високото работно натоварване, насилието от страна на трети лица, ненормираното работно време и високите емоционални изисквания на работата. Те могат да повлияят както на психическото, така и на физическото здраве на работниците.

В последния документ за обсъждане на EU-OSHA Psychosocial risks in the health and social care sector (Психосоциалните рискове в сектора на здравеопазването и социалните грижи) се представя преглед на психосоциалните рискове в сектора и тяхното разпространение и се обсъждат ефективни мерки за тяхното предотвратяване, намаляване и управление на работните места в сектора на здравеопазването и социалните грижи.

Открийте повече информация в уебраздела сектор на здравеопазването и социалните грижи.