Акценти

Back to highlights

Борбата за здравето на опорно-двигателния апарат на ранен етап: дългосрочни ефекти в цяло поколение работници

Image

© IStock photo

Много деца и млади хора страдат от мускулно-скелетни смущения (МСС), които може да се изострят при започване на трудовия им живот. Наднорменото тегло и липсата на движение увеличават риска от МСС при младите хора и децата, но те могат да бъдат предотвратени. Свеждането на тези рискове до минимум е многостранен процес, в който трябва да бъдат обхванати общественото здравеопазване, образованието и здравето при работа.

Запознайте се с информационния лист, за да научите, че дългосрочният подход за добро здраве на опорно-двигателния апарат е от полза за всички възрастови групи и ще допринесе за запазване на добро здраве с напредване на възрастта.

Разгледайте презентацията в PowerPoint като въведение в темата.

За повече източници прегледайте приоритетните области за бъдещите поколения на кампанията „Здравословните работни места облекчават товара“.