Борбата с изменението на климата в Световния ден на безопасност и здраве при работа

Image

© ILO

Световният ден на безопасност и здраве при работа подчертава правото на безопасна и здравословна работна среда за всички. През 2024 г. фокусът е върху въздействието на изменението на климата върху безопасността и здравето при работа (БЗР).

EU-OSHA се ангажира да проучи последиците от изменението на климата и политиките за адаптиране върху БЗР на работниците и да предложи практически насоки за управление на свързаните с работата рискове. Някои от нашите приноси са ръководство за управление на топлината на работното място, достъпно на над 20 езика, и доклад, в който се разглеждат последиците за БЗР от бъдещето на селското и горското стопанство. В подготвителна фаза са прогностичен проект и преглед на БЗР по отношение на последиците от изменението на климата.

Като намаляваме пропуските в знанията, ние подкрепяме по-безопасни и по-здравословни работни места в условията на предизвикателствата, свързани с околната среда.

Вижте този плакат за повече информация относно работата на EU-OSHA в областта на изменението на климата и БЗР.