You are here

Акценти
14/08/2017

Подкрепа за по-безопасен, по-здравословен и по-успешен малък бизнес

Микро и малките предприятия са гръбнакът на икономиката в ЕС. Въпреки това, малките дружества могат да се окажат в ситуация, при която да им бъде трудно да се справят с управлението на професионалната безопасност и здраве, поради липса на ресурси или на ноу-хау.

За преодоляването на този проблем, Европейската агенция за здравословни и безопасни условия на труд към ЕС стартира широкообхватен проект, с който се определят политики, стратегии и практически решения, предназначени специално за управлението на безопасните и здравословни условия на труд в малките предприятия. Резултатите ще осигурят обоснована на доказателства подкрепа за политиците, както и добри практики в подкрепа на здравословните и безопасни условия на труд в малкия бизнес — превръщайки Европа в едно по-безопасно и по-здравословно място за работа.

Прочетете листовката

Научете повече за предизвикателствата в управлението на безопасните и здравословни условия на труд в малките предприятия и за това как Агенцията за безопасни и здравословни условия на труд към ЕС се справя с тези предизвикателства.