Изпратете кандидатурата си за наградите за добри практики, за успешно навлизане в цифровата ера на труда!

Image

© EU-OSHA

Наградите за добри практики в рамките на кампанията „Здравословни работни места“ се организират в сътрудничество с нашите национални фокусни точки и отличават всякакви видове организации на територията на Европа, които прилагат новаторски подходи за насърчаване на благосъстоянието на работниците. Примерите за добри практики следва активно да предотвратяват рисковете за безопасността и здравето при работа, свързани с въвеждането на цифрови технологии на работното място. След конкурса във всяка участваща държава общоевропейско жури избира крайните победители.

Това е идеалната възможност да се включите в новата кампания „Безопасен и здравословен труд в цифровата ера“, да споделите добри практики в цяла Европа и да се вдъхновите от другите!

Вижте крайните срокове по страни и научете повече информация за конкурса.

Изтеглете формуляра за кандидатстване