Акценти
01/11/2019

Електронното ръководство за управление на стреса и психосоциалните рискове е на фокус.

Електронното ръководство беше издадено в рамките на кампанията „Здравословни работни места — управлявай стреса!“ през 2014 г.. Инструментът отговаря на потребностите на работодателите и работещите в малки предприятия, които се нуждаят от практически съвети и ръководство относно първите стъпки за управление на психологическите рискове на работното място.

Преработеното в нов формат електронно ръководство е достъпно на английски, испански и словенски.

Преглед на електронното ръководство

Запознайте се също с Практическо ръководство за благосъстояние на работното място — здрави работници, проспериращи дружества, което цели да помогне на работодателите за предотвратяване и управление на свързаните с работата психосоциални рискове и мускулно-скелетни смущения.

Разгледайте нашия тематичен раздел за психосоциалните рискове и стреса на работното място