Акценти

Back to highlights

Засилване на превенцията на рисковете чрез OiRA — добре дошла, Унгария!

Image

Общността в интерактивния онлайн инструмент за оценка на риска (OiRA) се разрасна до 18 национални партньори с нова държава членка — Унгария.

Унгарското министерство на технологиите и промишлеността въведе план за действие, който включва разработването на 5 инструмента от OiRA, които обхващат нови отрасли, както и адаптирането на 5 съществуващи инструмента в съответствие с унгарското законодателство.

Предвижда се широко медийно отразяване с цел да се засили популяризирането на OiRA сред унгарските малки и средни предприятия като лесен за използване и надежден онлайн инструмент за извършване на оценки на риска на работното място. Предвидено е OiRA да бъде част от дневния ред на няколко конференции в областта на безопасността и здравето при работа (БЗР), насрочени за 2023 г. в цялата страна.

Днес са достъпни повече от 300 инструмента OiRA, преведени на различни езици, а други 60 са в процес на разработване. Партньорството с Унгария ще допълни настоящия брой от над 160 000 потребители и почти 300 000 извършени оценки на риска.

Запознайте се с OiRA сега.