Акценти
08/09/2020

Спрете пандемията: ресурси за намаляване на тежестта от сезонния грип на работното място

Image by Gerd Altmann from Pixabay

Работните места в ЕС трябва да гарантират, че са подготвени за епидемични взривове от COVID-19 в бъдеще, включително чрез обхвата на противогрипната ваксинация, особено в ключови сектори и професии като здравните работници.

Намаляването на тежестта, породена от сезонния грип, изисква координиран отговор с предприемане на действия за по-широкообхватна противогрипна ваксинация в държавите членки и превантивни мерки за ограничаване на разпространението на грипа.

За да помогнете за насърчаване на здравето чрез кампанията за противогрипна ваксинация, използвайте и споделяйте наръчника за комуникации и инфографиката на ECDC, видеоматериала и плаката на СЗО, както и цифровия набор от инструменти за медиите, изготвен от CDC на САЩ.

Посетете нашия раздел „Здравословните работни места спират пандемията“ за всички свързани с COVID-19 ресурси за работното място

Информирайте се редовно какви мерки предприема Комисията във връзка с коронавируса

Проследете хаштаговете #EUhealthyworkplaces, #StopthePandemic и #UnitedAgainstCoronavirus