Акценти
20/10/2020

Безопасност във фермата: намаляване на риска от мускулно-скелетни смущения сред селскостопанските работници

Staying safe down on the farm

Земеделието е сред секторите с най-високи проценти на мускулно-скелетни смущения (МСС), тъй като по традиция по включва вдигане на тежки товари, повтарящи се движения и статични пози. Нов документ за обсъждане проучва примера на италианския регион Марке, за да установи по какъв начин механизацията може да намали рисковите фактори за МСС.

Документът –– както и втори документ, насочен към оценката на риска от МСС на горните крайници в областта на земеделието, който ще бъде публикуван по-късно през годината –– бяха изготвени в рамките на споразумение за научни изследвания между EU-OSHA и INAIL, италианския национален институт за застраховане срещу трудови злополуки.

Изтеглете документа за обсъждане относно мускулно-скелетни смущения в земеделието: от установяване на рисковете до приемане на превантивни мерки 

Прочетете повече за изследователската дейност на EU-OSHA в областта на свързаните с работата МСС