Акценти
20/08/2019

Започване на разговори за мускулно-скелетните смущения на работното място

© EU OSHA/INSHT

„Инструментът за започване на дискусии за мускулно-скелетните смущения (МСС) на работното място“ е чудесен нов ресурс. Той може да се използва за улесняване на дискусиите в група на работното място или по време на обучение. Инструментът съдържа насоки за ръководители и служители относно обсъждането на свързани с МСС въпроси.

Той включва различни примери, включително обсъждания на МСС на различни работни места; информиране на работодателя за диагноза за мускулно-скелетно заболяване; разговор с работник, който може да страда от болки в гърба, и обсъждане на МСС на работно място, където задачите в голяма степен са полово диференцирани.

Добрата комуникация между работниците и ръководителите относно МСС е от съществено значение за правилното предотвратяване и управление на тези заболявания. Този практически ресурс ясно показва ползите от честни и конструктивни разговори веднага щом възникне проблем.

Изтеглете „Инструмента за започване на дискусии за мускулно-скелетните смущения (МСС) на работното място“

Научете повече за МСС

Прочетете „Здрави работници — процъфтяващи дружества“ за допълнителна информация относно обсъждането на МСС на работното място