Акценти
05/08/2020

Заинтересованите страни отчитат приноса на EU-OSHA за създаване на европейска добавена стойност

© EU-OSHA 

Резултатите от проучването сред заинтересованите страни на EU-OSHA за 2020 г. потвърждават положителното приемане (сред 90% от респондентите) на приноса на Агенцията за осведомеността относно рисковете и решенията в областта на безопасността и здравето при работа (БЗР) и към подобряването на БЗР на работното място.

85 % от участниците в проучването са съгласни, че приоритетите в работата на Агенцията за подобряване на БЗР са правилно определени, а 87 % считат, че дейността на EU-OSHA добавя стойност към усилията на други участници, като например национални организации. 94 % от участниците са използвали продуктите на EU-OSHA за постигане на поне една цел.

Своите отговори в рамките на проучването през 2020 г. изпратиха повече от 1 700 заинтересовани страни, които включват предимно предприятия и специалисти в тази област, следвани по брой от лицата, които определят политиката, и изследователите.  Резултатите от проучването показват, че като цяло Агенцията е реализирала своите амбициозни цели по отношение на всички ключови показатели за ефективност: относимост, полезност, добавена стойност на равнище ЕС, въздействие и ефективност. Наред с това Агенцията е реализирала и по-голямата част от своите цели по отношение на доброто управление.

С резултатите от проучването сред заинтересованите страни можете да се запознаете в следната презентация във формат PowerPoint

Вижте инфографиката за основните показатели за ефективността на EU-OSHA за 2019 г.