Умения, умения, умения! Основни моменти и изводи от събитието на пет агенции

Image

© Cedefop

Конференцията „Умения, умения, умения!“ е част от Европейската година на уменията Конференцията „Умения за работещите, умения за конкурентоспособност, умения за устойчивост“, която се проведе в Брюксел на 20 септември, представи данни, тенденции и предизвикателства, свързани с развитието на уменията на работната сила, които са необходими както в момента, така и в бъдеще. Призивът за „революция на уменията“ прозвуча по време на дискусиите, като бе подчертана централната им роля за стимулиране на растежа и конкурентоспособността на ЕС. 

Оратори от Европейския парламент, Европейската комисия и петте агенции на ЕС, които работят под егидата на ГД „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“ (Cedefop, Eurofound, EU-OSHA, ETF и ЕОТ) споделиха ценните си виждания по въпроса.

Запознайте се с основните послания и заключения от това събитие.

Гледайте записа на .

Научете повече за Европейската година на уменията .