You are here

Акценти
12/09/2017

Информационните листове за проекта „По-безопасен и по-здравословен труд на всяка възраст“ са преведени на различни езици.

Кратките резюмета на основните констатации на тригодишния проект „По-безопасни и по-здравословни условия на труд на всяка възраст — безопасност и здраве при работа (БЗР) в контекста на застаряването на работната сила“ са публикувани на 19 езика.

В информационните листове се разглеждат ползите от по-възрастните работници за организациите, допълнителните рискове, на които са изложени жените на работното място, системите за рехабилитация и връщане на работа в цяла Европа.

Предоставен е също така преглед на политиките и стратегиите, целящи задържане на застаряващата работна сила в Европа.

Изтеглете информационните листове и вижте кои са другите разгледани теми

По-безопасен и по-здравословен труд на всяка възраст: Окончателен доклад за цялостния анализ

Научете повече за проекта „По-безопасен и по-здравословен труд на всяка възраст“