You are here

Акценти
02/05/2017

Оценка на риска онлайн — вижте новия видеоматериал с Напо

Напо има за задача да убеди шефа си, че извършването на оценка на риска никога не е било по-лесно благодарение на ОiRA. Заедно те идентифицират и оценяват рисковете за безопасността и здравето при работа и предприемат подходящите превантивни мерки.

С помощта на Интерактивния онлайн инструмент за оценка на риска — OiRA малките предприятия и микропредприятията могат да започнат да управляват рисковете за безопасността и здравето по примера на Напо. Около 120 онлайн инструмента на ОiRA са вече достъпни за използване. Те са съобразени с 60 сектора на дейност и професии и могат да се използват в не по-малко от 15 държави. Много повече са в процес на разработване.

Последвайте примера на Напо и още сега направете своята оценка на риска онлайн!

Вижте видеоматериала

Посетете уебсайта на OiRA