Акценти
15/09/2020

По-безопасни работни места чрез OiRA през пандемията от COVIC-19: примерът на Франция

 © EU-OSHA

Как можем да помогнем на малките предприятия да осигурят безопасност на служителите си, особено днес в контекста на безпрецедентната здравна криза, предизвикана от COVID-19? Неотдавна Франция предложи оригинално решение чрез схема за отпускане на безвъзмездни средства.
Предприятията с персонал, по-малко от 50 служители, бяха насърчени да инвестират в мерки за превенция, включително срещу COVID-19, като до 50 % от разходите им бяха възстановени чрез безвъзмездни средства, предоставени от Assurance Maladie — CNAM през май. Условие да се кандидатства беше попълнената оценка за риска на работното място, а за целта беше препоръчан инструментът за онлайн интерактивна оценка на риска (OiRA).
Оттогава с помощта на инструментите OiRA във Франция бяха извършени повече от 7000 оценки на риска на работното място в сектори като пътен транспорт, хотелиерство и ресторантьорство и търговски обекти.
Тъй като през септември ще стартира друга схема за отпускане на безвъзмездни средства, Френският национален институт за научни изследвания и безопасност за предотвратяване на трудови злополуки и заболявания (INRS) понастоящем работи по още инструменти, които предстои да бъдат публикувани, включително за работа в офис (със специална част за дистанционна работа), за месарници, за рибни магазини, за пекарни и много други.
Подобна успешна кампания ще бъде последвана от материал, който ще послужи като пример за вдъхновение на други членове в общността на OiRA.
Запознайте се с 9-те инструмента за OiRA, налични във Франция, и още много в други държави.