Акценти

Back to highlights

Увеличеното използване на основаните на ИИ системи за управление на работниците: какво означава това за ЗБУТ?

Image

Vector created by fullvector - freepik

Все повече предприятия въвеждат системи за управление на работниците, основани на изкуствен интелект (ИИ), за да повишат своята ефективност и производителност или да идентифицират рисковете за безопасността и здравето при работа. Това включва системи за наблюдение на ефективността и ангажираността на работниците или системи за автоматично планиране и възлагане на задачи.

Тези нови форми на управление на работниците са описани в нов доклад, в който също се картографира прилагането им в Европа, разглеждат се последиците от това прилагане за работниците и се анализират приложимите регулаторни условия. Докладът включва и препоръки за разработването и използването на ориентирани към човека системи на работното място. Предстои излизането на допълнителен доклад, който ще бъде съсредоточен върху последиците от използването на такива системи за управление на работниците за ЗБУТ.

Прочетете доклада и резюмето Изкуствен интелект за управление на работниците: преглед (Artificial intelligence for worker management: an overview)

Разгледайте обзорните документи за политиките —Изкуствен интелект за управление на работниците: картографиране на определенията, употребите и последиците (Artificial intelligence for worker management: mapping definitions, uses and implications) и Изкуствен интелект за управление на работниците: съществуващи и бъдещи регулаторни правила (Artificial intelligence for worker management: existing and future regulations)

Разгледайте публикацията относно новите форми на управление на работниците

Повече информация за проекта Цифровизация на труда