Акценти
25/08/2020

Определяне на цена за трудова злополука, смърт и заболяване

Image by Gerd Altmann from Pixabay

Знаем, че наранявания на работното място, лошото здравословно състояние и смъртните случаи водят до огромни икономически разходи за физическите лица, работодателите, правителствата и обществото. Но как можем да постигнем точен метод на изчисляване на тези разходи?

За да разберем по-добре икономическата тежест, разгледахме пет държави — членки на ЕС, които използват два различни подхода за оценка на разходите.

За да разберете какво сме научили, прочетете резюме на нашия доклад относно научната дейност или разгледайте презентацията ни в PowerPoint, и двете от които в момента са налични на няколко езика

Прочетете повече информация за това защо добрите ЗБУТ са добри за бизнеса