Акценти
07/12/2018

Психосоциални рискове, стрес и мускулно-скелетни смущения — практическо ръководство за малки предприятия

Психосоциалните рискове, стреса и мускулно-скелетните смущения (МСС) имат най-силно отрицателно влияние върху заетите лица в Европа, отколкото всякакви други свързани с работата здравословни проблеми. Тези проблеми могат да доведат до тежки последици за отделните лица и за предприятията и често включват дълги периоди на отсъствие по болест.

За микро- и малките предприятия борбата с тях може да се окаже особено трудна, ето защо създадохме практическо ръководство. В него са изложени пет стъпки за подобряване на работната среда, много полезни съвети, лесни за прилагане техники и конкретни съвети в помощ на малките предприятия за превенция и контрол на психосоциалните рискове, стреса и МСС.

Изтегляне на ръководството

Разгледайте разделите по темите за стреса и психосоциалните рискове, както и за мускулно-скелетните смущения