Психосоциалните рискове и въздействието им върху психичното здраве на работниците с нисък социално-икономически статус

Image

© peopleimages.com - stock.adobe.com

Развитието на пазара на труда се превърна в източник на стрес, безпокойство и други проблеми с психичното здраве за много хора. Работниците с нисък социално-икономически статус са особено предразположени към психосоциалните рискове на работното място — това положение беше утежнено от COVID-19 и промените в резултат от цифровизацията.

В нов доклад EU-OSHA анализира европейските научни изследвания по темата и формулира заключения и насоки за политиките. В публикацията са представени подбрани добри практики, прилагани на организационно или отраслово равнище, с които успешно се предотвратяват и управляват психосоциалните рискове за работниците с нисък социално-икономически статус.

Разгледайте допълнителна информация за доклада и резюмето „Излагане на въздействието на психосоциални рискове и последици за психичното здраве при европейските работници с нисък социално-икономически статус“.

За допълнителна информация относно психосоциалните рискове на работното място посетете актуализирания раздел от нашия уебсайт, посветен на психосоциалните рискове и психичното здраве.

Интересувате ли се от друга гледна точка? Разгледайте новия доклад на Eurofound относно психосоциалните рискове за благосъстоянието на работниците — поуки от пандемията от COVID-19