Акценти
20/11/2019

Психосоциалните рискове и заседяването: често докладвани рискови фактори в проучването ESENER от 2019 г.

photo: Aline Dassel via https://pixabay.com/

Предприятията продължават често да докладват, че работата с хора с проблеми, повтарящите се движения на ръцете, повдигането и преместването на хора или тежки товари са рискови фактори за здравето на работниците в Европа. Такива са първите констатации на Третото европейско проучване за новите и нововъзникващите рискове в предприятията (ESENER-3).

Констатациите за 2019 г. се основават на допитвания, проведени сред повече от 45 000 предприятия от всички категории по размер и сектор на дейност в 33 европейски държави.

Допълнителните въпроси, включени в проучването за 2019 г., хвърлят нова светлина върху рисковете за безопасността и здравето при работа (БЗР) — например въздействието на цифровизацията и ролята на продължителното седене, което, както посочва ESENER-3, в момента е третият най-често отбелязван рисков фактор от преприятията в Европа.

При сравнение с резултатите от ESENER-2 за 2014 г. са набелязани тендециите по страни и на равнище ЕС по отношение не само на рисковите фактори, но и на управлението на БЗР и свързаните с него движещи сили и пречки. Например участието на работниците в управлението на психосоциалните рискове е намаляло в много държави, въпреки че то се признава за важен подход при справянето с тези все по-разпространени рискове. От друга страна, окуражителен е фактът, че делът на преприятията, извършващи собствени оценки на риска, се е увеличил в някои държави.

Този единствен по рода си източник на данни е безценен инструмент, чиято цел е да осигурява сведения за разработването на нови политики и да помага за по-ефективнa борба с проблемите на здравето и безопасността на работното място. Пълният пакет публикации и нов инструмент за визуализиране на констатациите от проучването ще бъдат достъпни през 2020 г.

Преглед на повече подробности за първите констатации на ESENER-3

Посетете раздела на нашия уебсайт, за да научите повече за проучванията ESENER