Защита на хората, които ни защитават: отдаване на приоритет на работещите в сферата на здравеопазването и социалните грижи

Image

© DC Studio - stock.adobe.com

Нашият нов тематичен уеб раздел за сектора на здравеопазването и социалните грижи и безопасността и здравето при работа (БЗР) вече е публикуван!

Той представя въведение в текущите изследвания за това как да се постигнат безопасни и здравословни работни места за професионалистите в сектора.

В раздела ще бъдат обобщени основните констатации от изследователския проект на EU-OSHA относно „Здравеопазване и социални грижи и БЗР“. Той ще се актуализира редовно и ще се попълва с нови материали и публикации.

Нека да гарантираме, че за работниците в този важен сектор се полагат добри грижи — вземете мерки сега!