Насърчаване на безопасността и здравето при работа във веригата за доставки

Image

© Miha Creative - stock.adobe.com

Развитието към устойчивост — например насърчаването на кръгова икономика или устойчиво договаряне — може да окаже пряко въздействие върху безопасността и здравето при работа (БЗР).

За да се гарантират безопасни и здравословни условия на труд по време на екологичния преход на Европа до 2040 г., от съществено значение е съображенията за БЗР да се интегрират добре в инициативите за устойчивост за всички съответни области на политиката.

Научете повече за БЗР в устойчивите вериги за доставки с новия документ за обсъждане Наблюдение и подобряване на безопасността и здравето при работа във веригите за доставки чрез рамки за оценка на устойчивостта

Разгледайте нашия тематичен раздел, посветен на кръговата икономика.