You are here

Акценти
14/03/2018

Профилактика на свързаните с работата заболявания: EU-OSHA създава нов раздел на уебсайта си

Според последните оценки свързаните с работата заболявания са причина за около 200 000 смъртни случая в Европа всяка година. Свързаните с работата здравословни проблеми и увреждания струват на Европейския съюз 476 милиарда евро годишно, които биха могли да бъдат спестени посредством правилни стратегии, политики и практики във връзка с безопасността и здравето при работа (БЗР). Повишаването на осведомеността относно тези заболявания, включително за свързани с работата ракови заболявания, е приоритет за Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (ЕU-OSHA).

Изследването на EU-OSHA има за цел да предостави информационна база за политиката и да подпомогне обмяната на добри практики относно профилактиката и трудовата рехабилитация. Последното изследване на EU-OSHA беше съсредоточено върху сигналните и контролните системи в областта на БЗР, свързаните с работата заболявания от биологични агенти, както и трудовата рехабилитация и връщането на работа на работниците след лечението на раково заболяване.

Прочетете повече относно проектите на EU-OSHA в областта на свързаните с работата заболявания в новия раздел на интернет страницата