Услугите по превенция през призмата на специалистите по безопасност и здраве при работа

Image
ENSHPO

© crizzystudio - stock.adobe.com

В нов документ за обсъждане специалистите в областта на безопасността и здравето при работа (БЗР) изтъкват силните и слаби места на службите за превенция в различните европейски държави. Документът предоставя експертна гледна точка към текущия дебат за ролята на вътрешните и външните служби за превенция в осигуряването на съответствие с разпоредбите за БЗР.

В него също така се предлагат подобрения в службите за превенция, включително по-хармонизирано образование и обучение на специалисти в цяла Европа, участие на общопрактикуващи служители и специалисти по БЗР в организациите, както и повече инвестиции в академични изследвания и достъпност на данните.

Събрана е информация от специалисти по здраве и безопасност, които са част от Европейската мрежа на професионалните сдружения в областта на безопасността и здравето (ENSHPO).

За повече информация прочетете документа Служби за превенция в областта на безопасността и здравето при работа: гледната точка на специалистите

Вижте нашия тематичен раздел Подобряване на спазването на разпоредбите в областта на БЗР.