Акценти
09/06/2020

Свързани с работата мускулно-скелетни смущения: поуки от изследванията и добри практики

© iStock.com/andresr

Налице е нов доклад, обобщаващ констатациите на многогодишния проект на EU-OSHA, който анализира изследванията, политиката и практиката относно превенцията на свързаните с работата мускулно-скелетни смущения (МСС). Целта на този проект е да подпомогне разработването на стратегии за преодоляване на този широко разпространен проблем, свързан с безопасността и здравето, на работните места в Европа.

Докладът посочва редица пропуски в политиката и на работните места и обяснява защо свързаните с работата МСС все още са сериозен проблем въпреки усилията за превенция. В него също така се съдържат препоръки за преодоляване на недостатъците в съществуващите подходи, като се посочва конкретно законодателство и указания за прилагане, поставя се акцент върху оценката на риска, превенцията и ергономиката, споделят се добри практики, като се посочва основното значение на участието на работещите.

Научете повече от окончателния доклад и резюмето Свързани с работата мускулно-скелетни смущения: от проучвания към практики. Какви са поуките?

Посетете специалната уебстраница за нашето изследване относно свързаните с работата МСС