Предотвратяване на МСС с цел облекчаване на товара — това е Европейската седмица за безопасност и здраве при работа!

Image

Европейската седмица започва днес със стотици прояви, инициативи и промоции, организирани от EU-OSHA и нейните партньори, за да се постави акцент върху превенцията на мускулно-скелетните смущения (МСС).  

Нашите национални фокусни точки и официалните партньори на кампанията са ангажирани, както и досега, като подготвят дейности за отбелязване на седмицата. Например CEMBUREAU ще проучи как европейската циментова промишленост може да допринесе за предотвратяване на МСС, а ирландският орган за здраве и безопасност ще бъде домакин на няколко семинара, посветени на оценката на риска от МСС и добрите практики. Словенското министерство на заетостта представя своите победители на национално ниво в наградите за добри практики, а малтийският орган по БЗР ще организира семинар с фокус върху психосоциалните рискове.

Медийните партньори на EU-OSHA Face au Risque, Gesunde Arbeit, PuntoSicuro, Reputation Today и Safety Focus се подготвят за седмицата по време на онлайн събиране и ще представят кампанията в своите страни — и това е само малка част от всичко, което предстои.

Можете да проследите всички новини и събития по време на Европейската седмица 2022.

Все още не е късно да се възползвате от тази възможност, за да повишите осведомеността и да подобрите безопасността и здравето на вашето работно място. За начало имаме редица ресурси за кампанията.

Следете #EUhealthyworkplaces по време на нашата обширна кампания в социалните медии във FacebookTwitter и LinkedIn.