Акценти
23/04/2019

Практически инструменти за управление на опасните вещества, представени в информационен бюлетин, преведен на няколко езика

В публикацията, в превод на 10 езика, се съдържат съвети относно наличните практически инструменти и ръководства във връзка с опасните вещества на работното място. Разгледано е значението на тези средства за ограничаване на експозицията на работниците на вредни вещества. В информационния бюлетин са описани множество налични инструменти от базата данни, които могат да бъдат използвани за ефективно управление на здравето и безопасността, и са дадени препратки към тях.

Посетете уебсайта на кампанията „Здравословните работни места управляват опасните вещества“ и изтеглете информационния бюлетин на вашия език.