Планирайте оценка на риска на работното си място с този нов общ инструмент OiRA

Image

© EU-OSHA

Представете си, че всяко предприятие разполага с капацитет да оценява рисковете за безопасността и здравето по бърз и лесен начин — новият общ онлайн интерактивен инструмент за оценка на риска (OiRA) предлага тази възможност безплатно.  Той може да помогне на всяко дружество, независимо от сектора на дейност, да изгради стабилен план за действие за превенция на риска, за да поддържа безопасна и здравословна работна среда за своите служители.

Новото решение за оценка на риска е идеално за дружествата, които не са обхванати от нито един от 326-те съществуващи секторни инструмента OiRA. От този впечатляващ брой през 2022 г. са публикувани 37 инструмента, а над 60 са в процес на разработване.

С над 261 300 извършени оценки на риска и 157 800 регистрирани потребители OiRA се превърна в предпочитана, ориентирана към потребителите онлайн платформа за оценка и управление на свързаните с работата рискове от страна на европейските микро- и малки предприятия.

Научете всичко за OiRA и разгледайте наличните инструменти на вашия език или за вашия сектор