Хората на първо място: Кампанията „Здравословни работни места“ предоставя насоки за цифровизацията на труда

Image

© EU-OSHA

Днес отбелязваме официалния старт на новата кампания „Здравословни работни места“ — „Здраве и безопасност при работа в цифровата ера“. Във връзка с цифровото десетилетие на Европа комисарят на ЕС, отговарящ за работните места и социалните права, Никола Шмит направи изявление в подкрепа на устойчив и успешен цифров преход и на кампанията.

Като разглежда проблемите на въздействието на технологии, като роботи или изкуствен интелект, и на новите форми на труд, като работата през цифрови платформи и дистанционната работа, кампанията има за цел да насърчи сътрудничеството, да повиши осведомеността и да насърчи безопасното и продуктивно използване на цифрови технологии в различни сектори и работни места.

Научете повече за кампанията и как да участвате и да допринесете за изграждането на сигурна цифрова трансформация на труда, насочена към човека!

Прочетете съобщението за пресата

Проследете пресконференцията на живо

Запознайте се с различни прояви в рамките на кампанията, организирани по време на Европейската седмица за безопасност и здраве при работа, която се отбелязва от 23 до 27 октомври в цяла Европа.