OSHVET включва безопасността и здравето при работа в професионалното обучение

Image

© Parilov/ stock.adobe.com

Европейската седмица напрофесионалните уменияе включена в тазгодишното издание на Европейската година на уменията и се провежда от 23 до 27 октомври 2023 г. за насърчаване на професионалното образование и обучение като привлекателен път за професионално развитие и учене. Това е идеалният момент да направим равносметка на проекта на EU-OSHA OSHVET, предназначен да повиши осведомеността за значението на безопасността и здравето при работа (БЗР) сред преподавателите и учащите в професионални училища в цяла Европа. 

Инициативите на OSHVET варират от проект, насочен към интегриране на БЗР в професионалното обучение с интерактивни ресурси и курс по ергономия в Белгия, до проекта „Dig-i-Ready“ за подпомагане на учащи със специални нужди за приобщаващо цифрово образование в България. 

Други инициативи включват програмите за изграждане на капацитет за безопасност и здраве при работа в центровете за компетентност в Косово и националния план за БЗР за периода 2021-2025 г. във Франция, в който се набляга на интегрирането на БЗР в началното обучение с цел повишаване на безопасността на младите стажанти. 

Във Финландия проучване разкри, че 60% от учениците в професионалните училища са забелязали рискове за безопасността на труда в местата за обучение, което доведе до кампания, насърчаваща учениците да сигнализират.

Следете за повече инициативи на OSHVET и открийтепроявите на Европейската седмица на професионалните умения.