Акценти
10/08/2020

Барометър за БЗР: интерактивен инструмент за установяване на статута на БЗР в Европа

© EU-OSHA

Барометърът за БЗР е първият инструмент за визуализиране на данни с актуална информация за състоянието и тенденциите в областта на безопасността и здравето при работа (БЗР) в европейските държави.

Инструментът включва четири групи показатели по набор от свързани с БЗР теми, например органи за БЗР, национални стратегии, работни условия и статистика за БЗР. Можете да онагледите и да сравните данни, да създадете графики и да изтеглите доклади по конкретни теми.

Можете да генерирате подробни доклади за отделните държави, съдържащи данни за всички показатели накратко.

Барометърът за БЗР се актуализира редовно с нови показатели, данни и функции.

Проучете барометъра за БЗР