You are here

Акценти
02/03/2017

Уебсайт с интерактивна оценка на риска онлайн — обновен за 2017 г.!

Ако участвате в управлението на рисковете за безопасност и здраве при работа или сте член на общността за здравословни и безопасни условия на труд, можете да откриете нещо интересно на обновения уебсайт OiRA.

Ще намерите редица инструменти за микро и малки предприятия, адаптирани към специфичните отрасли и държави, а чрез новия лесен за ползване интерфейс ще намерите лесно най-добрия инструмент, който ще ви помогне да направите оценка на риска. Новите раздели включват „Промоционални ресурси“, които предлагат редица материали, включително инфографики, фактологични справки и видеа с възможност за безплатно сваляне и които да бъдат използвани за популяризиране на OiRA в рамките на предприятията.

Разгледайте обновения уебсайт сега!