Подновен уебсайт на OiRA за улеснение на безпроблемна оценка на риска

Image

© EU-OSHA

Забелязахте ли? Нашият интерактивен уебсайт за онлайн оценка на риска претърпя цифрова промяна и не само по отношение на модерния редизайн.

С над 350 000 извършени оценки на риска и 341 инструмента на OiRA в употреба до края на ноември, актуализираме уебсайта на OiRA, за да проправим пътя към по-добро управление на риска за безопасността и здравето на работното място. Нашата цел е да го подобрим като удобен за ползване център, който предлага достъп до безплатни решения за оценка на риска от разширяващата се общност на OiRA в Европа.

Независимо дали търсите национален секторен инструмент, партньор на OiRA във вашата страна или се нуждаете от подробности относно законодателството в областта на безопасността и здравето при работа, актуализираният уебсайт ще ви напътства своевременно.

Преработената структура предлага конкретни функционалности за предприятията, партньорите от ЕС и заинтересованите страни още в началото на тяхното навигиране, което позволява бърз и лесен достъп до търсената информация.

Време е да преоткриете OiRA на адрес oira.osha.europa.eu и останете на линия за по-рационализирано приключение за оценка на риска!