Акценти
07/11/2019

OiRA: лесна оценка на риска

Платформата на EU-OSHA за интерактивна оценка на риска онлайн — OiRA — е сред основните постижения на Агенцията през последните 25 години на работа за подобряване на информираността и осъществяване на по-ефикасна оценка и управление на риска на работното място.

Уеб-базираната платформа е ориентирана към потребителя и помага на предприятията в Европа, и най-вече на микро- и малките предприятия (ММП), да оценяват и контролират рисковете за безопасността и здравето при работа (БЗР) в различни отрасли и на много европейски езици.

OiRA оказа голяма помощ на EU-OSHA и партньорите й при контакта с MМП и в работата за подобряване на безопасността и здравето.

Прочетете статията за 25-та ни годишнина и успеха на проекта OiRA

Научете още за OiRA и открийте най-новите инструменти и материали 

Следвайте #OiRAtools в социалните медии