Акценти
26/02/2020

OiRA — производител на автомобили в световен мащаб, се възползва от многофункционалността на инструмента за оценка на риска на работното място.

© EU-OSHA / Filip De Smet

Нашето ново проучване на конкретен случай показва как многонационален производител на автомобили е приспособил за собствените си нужди свободно достъпната онлайн платформа на EU-OSHA за интерактивна оценка на риска — OiRА. Резултатът? Тясно специализирано и икономически изгодно решение за оценка на риска в областта на безопасността и здравето при работа в цялото предприятие.

Методът включва и работниците, приложението му е всеобщо и може да се приложи и в по-големи предприятия, които се стремят да подобрят и стандартизират управлението на риска.

За повече информация прочетете проучването сега

Научете повече за проекта OiRA