Нови технологии за по-безопасни и по-здрави работници: потенциалът на интелигентните цифрови системи за БЗР

Image

© LALAKA - stock.adobe.com

Вече имаме интелигентни цифрови системи за подобряване на безопасността и здравето при работа (БЗР). Технологиите, например изкуствен интелект, носими устройства и добавена реалност, ще се използват все по-широко за осигуряване на добрата форма и здраве на работниците.

Ако искате да разширите знанията си за интелигентните цифрови технологии, публикуваме три нови обзора на политиките.

В „Интелигентни цифрови системи за мониторинг на безопасността и здравето при работа: видове, приложения и цели“ се разглеждат видовете, приложенията и рисковете на технологиите за мониторинг, например ИКТ, камери, носими устройства и интелигентни лични предпазни средства, за свеждане до минимум на вредите и насърчаване на БЗР.

Въпреки че все по-често присъстват на работното място, тяхното внедряване все още е бавно и ограничено, както се вижда в „Интелигентните цифрови системи за наблюдение на безопасността и здравето на работното място: оптимизиране на внедряването“

В „Интелигентни цифрови системи за мониторинг на безопасността и здравето при работа: възможности и предизвикателства“ се представят важни заключения за политиците и вземащите решения, за това как да се увеличи потенциалът на тези системи и да се сведат до минимум потенциалните недостатъци.

Този проект е в съответствие с предстоящата кампания „Здравословни работни места 2023-25“, в която се набляга върху въздействието на новите цифрови технологии върху работата и работното място.