You are here

Акценти
22/10/2018

Нов облик и нови ресурси за нашия набор от инструменти за провеждане на кампании

Използваният в кампанията на EU-OSHA набор от инструменти бе преработен за кампанията „Здравословните работни места управляват опасните вещества“ в периода 2018—2019 г. Наборът от инструменти, който осигурява практически съвети за провеждането на ефективна кампания за по-добро управление на безопасните и здравословни условия, е по-лесен за използване от когато и да било. Освен това той включва много нови примери за добри практики във връзка с дейностите при провеждането на кампании, от мероприятия до социални медии и реклами.

Вижте новия облик на набора от инструменти

Посетете уебсайта на кампанията „Здравословните работни места управляват опасните вещества“