Акценти
21/03/2019

Информационен бюлетин за произведените наноматериали — вече са налични езиковите версии

Във връзка с кампанията „Здравословните работни места управляват опасните вещества“ EU-OSHA изготви информационен бюлетини по важна тема в тази област.

Произведени наноматериали на работното място предоставя информация и съвети за управление на рисковете, произтичащи от бързоразвиващите се технологии. Наноматериалите се използват в много сектори и може да имат редица токсични ефекти. В информационния бюлетин са представени основните факти. Бюлетинът е преведен на 17 езика.

Посетете уебсайта на кампанията „Здравословните работни места управляват опасните вещества“ и изтеглете информационния бюлетин на вашия език.