You are here

Акценти
11/10/2018

Нови информационни бюлетини за наноматериалите и практически инструменти за управление на опасните вещества

Във връзка с кампанията „Здравословните работни места управляват опасните вещества“ EU-OSHA изготви нови информационни бюлетини по две важни теми в тази област.

Практически инструменти и насоки относно опасните вещества на работното място — разглежда важната роля на тези ресурси за ограничаване на експозицията на вредни вещества на работещите с тях. Този бюлетин описва и съдържа препратки към множество действащи инструменти от базата данни, които могат да бъдат използвани за ефективно управление на здравето и безопасността.

Произведени наноматериали на работното място — предоставя информация и съвети за управление на рисковете, произтичащи от бързоразвиващите се технологии. Наноматериалите се използват в много сектори и може да имат редица токсични ефекти. Този нов информационен бюлетин представя основните факти.

Посетете уебсайта на кампанията „Здравословните работни места управляват опасните вещества“