Нови показатели и функционалности, които могат да се открият в инструмента „Барометър за БЗР“

Image

Използването на инструмента за визуализиране на данните от Барометъра за БЗР за състоянието на безопасността и здравето при работа (БЗР) в Европа е по-лесно е от всякога. Основните показатели за БЗР сега са разделени и групирани в категориите „Злополуки, заболявания и благосъстояние“ и „Условия на труд и превенция“. Новият показател за професионалните заболявания дава най-новите международни оценки за въздействието на труда върху основните групи заболявания за държавите от ЕС-27. Преработеният инструмент вече предлага и информация за нормативната уредба и международните организации и програми в областта на БЗР.

Накрая, националните данни могат да бъдат сравнени с тези за 1 или 2 други държави, както и с предишни години. Потребителите могат също така да генерират графики и да изтеглят доклад с всички данни за дадена държава.

Достъп до инструмента за визуализиране на данните от Барометъра за БЗР