Акценти
05/12/2019

Електронният инструмент за опасните вещества вече е пригоден да се използва от 7 държави

Сред многобройните ресурси на кампанията Здравословни работни места 2018—2019 г. електронният инструмент на EU-OSHA за опасните вещества и химическите продукти има за цел да предостави на предприятията необходимата информация и съвети, за да могат те да оценяват и управляват рисковете, свързаните със здравословните и безопасни условия на труд. 

С акцент върху малките и средните предприятия и фирми, които нямат специализирани познания за опасните вещества, това интерактивно уеб базирано ръководство предоставя специално изготвена и лесна за разбиране обща информация, както и добри практики по отношение на рисковете, етикетирането, законодателството, превантивните мерки и много други.

Въз основа на въпросник то генерира също доклад за всяка конкретна работна ситуация, свързана с управлението на опасни вещества, както и препоръки за подобрения. 

В допълнение към версията на ЕС на английски език инструментът вече е пригоден да се използва в Исландия, Норвегия и Португалия, Австрия, Естония, Румъния и Словения.

Научете повече за електронния инструмент за опасните вещества

Посетете раздела от нашия уебсайт, посветен на опасните вещества