You are here

Акценти
22/01/2019

Нови данни относно експозицията на опасни вещества на работното място

В настоящата публикация се описва разработването на нови методи за оценка на броя на работниците, изложени на опасни вещества в ЕС, както и степента на тази експозиция. Проучването има за цел да се установят веществата и секторите, които представляват най-голям риск за работниците, като се изследват тенденциите във времето.

Целта е не само да се направи преглед на употребата на опасни вещества, но и да се създаде методология, която може да се използва отново за наблюдение на бъдещите тенденции и развитие.

Прочетете обобщението на доклада

Открийте целия доклад в OSHwiki

Гледайте презентацията в PowerPoint

Посетете уебсайта на кампанията „Здравословните работни места управляват опасните вещества“