Акценти
17/01/2019

В най-новите доклади за държави се разглеждат подходите към безопасността и здравето при работа в ММП в Европа

EU-OSHA публикува доклади за държави, в които са разгледани мерките за безопасност и здраве при работа (БЗР) в микро- и малки предприятия (ММП) от различни икономически сектори в девет държави — членки на ЕС: Белгия, Дания, Естония, Франция, Германия, Италия, Румъния, Швеция и Обединеното кралство.

В една част от докладите се разглежда опитът в областта на БЗР от гледната точка на служителите и собствениците/управителите, като се разкриват преобладаващите нагласи и мотивации. В другата част от докладите се обобщава как специализирани външни агенции, компетентните органи и институции в областта на БЗР могат да подпомогнат прилагането на БЗР в ММП, като се посочва кои мерки са ефективни и кои не в различни национални и социално-икономически условия.

В приложената презентация в PowerPoint е направен преглед на по-широкообхватния проект на EU-OSHA във връзка с ММП и как констатациите могат да допринесат за разработването на ефективни политики и стратегии в областта на БЗР за ММП, най-уязвимите предприятия в Европа.

Запознайте се с констатациите от проекта и докладите за държави:

Безопасност и здраве в микро- и малките предприятия в ЕС — гледната точка на работното място

От политика към практика: политики, стратегии, програми и действия, подкрепящи БЗР в микро- и малки предприятия

За резюме на проекта във връзка с ММП прегледайте презентациите за специалисти по БЗР и за неспециалисти

Научете повече за БЗР в ММП

Фотографията е предоставена от Шридхар Гупта чрез Unsplash