Последният филм на Напо разглежда наболял проблем

Image

© EU-OSHA

Новият филм на Напо насочва вниманието към риска от пожар и експлозия на работното място и към мерките, които могат да се предприемат, за да се намалят рисковете. 

За да пламне пожар или да възникне експлозия, са необходими три елемента: запалимо вещество (гориво), въздух (кислород) и източник на запалване (топлина). Необходимостта от надеждна оценка на риска е основен въпрос при управлението на риска.

Присъединете се към Напо, Шефа и колегите в друго изпълнено с хумор пътуване, а те ще ни насочат към основните правила за защита срещу пожар и експлозия и ще ни научат как да се справяме с рискови ситуации и какви превантивни мерки да прилагаме. 

Знае ли Напо какво да прави във всеки сценарий? Той и колегите му реагират ли по правилния начин? Подготвено ли е неговото предприятие за риска от пожар вследствие на експлозия?

Вижте и споделете новия филм „Напо във... предупреждение за пожар“, за да научите отговорите и да ни помогнете да популяризираме с усмивка безопасността.