Акценти
15/04/2019

Напо популяризира златните правила за безопасност и здраве на работното място

Напо се включва в популяризирането на „седемте златни правила за нулеви злополуки и здравословни условия на труд“ на Международната асоциация за социална сигурност (ISSA). Правилата са част от световната кампания „Нулева визия“, подкрепяна от EU-OSHA.

Напо и колегите му са показани в кратък видеоматериал, който по забавен начин популяризира всяко едно от седемте правила. Правилата се простират от ангажираността на ръководството на най-високо ниво до подобряване на квалификациите на работниците и инвестиране в човешките ресурси.

Гледайте видео клиповете с Напо за златните правила на „Нулева визия“

Разгледайте уебсайта на световната кампания „Нулева визия“

За да гледате и други филми за здравословните и безопасни условия на труд, посетете уебсайта на Напо