Напо съдейства за безопасна цифровизация

Image

napofilm.net

Бъдещето вече е тук и светът на труда се адаптира към новите начини на работа и технологии. Целта на Напо е този преход да стане по възможно най-безопасен и здравословен начин, като се възползваме от предимствата и преодолеем препятствията за постигане на една по-добра работна среда.

Автоматизацията, помощните роботи или екзоскелетите могат да подобрят безопасността и здравето при работа ако се прилагат, управляват и поддържат по подходящ начин. В центъра на цифровизацията трябва да стои човекът и Напо полага усилия неговите колеги и управители да го разберат.

Гледайте новия филм Напо в…роботи на работа. Мислете цифрово, мислете за безопасността и здравето.

Потърсете публикации за цифровизацията на уебсайта на EU-OSHA.