Акценти

Back to highlights

Да поговорим за здравето на мускулно-скелетната система: ангажиране на ръководителите и (бъдещите) работещи

Image

Photo by Adam Winger on Unsplash

Тези практически инструменти за започване на обсъждане ще бъдат от полза за обучителните сесии и груповите дискусии на работното място или по време на професионално обучение. Чрез разпознаваеми сценарии на работното място (напр. от фризьорството и работата с машинни) са разгледани въпроси от ежедневието, например ефекта от стоенето прав в продължение на много часове или боравенето с тежки товари. Представени са практически съвети за предотвратяване на мускулно-скелетните смущения (МСС) и съвети за ръководителите и работещите за своевременна и ефективна комуникация по въпросите на здравето на мускулно-скелетната система.

Напо на работното място — да разберем МСС използва кратки и забавни видеоматериали като отправна точка за дискусия, като се предоставя насока чрез структурирани секции по дейности.

Базата данни с инструменти и ресурси съдържа насоки, проучвания по конкретни случаи и визуални материали за обучение и за младите работещи.

Разгледайте всички ресурси за здравето на мускулно-скелетната система за бъдещите поколения