Акценти
07/07/2020

Мускулно-скелетни смущения: Ресурси за групови дискусии на работното място

souce: napofilm.net

Вече са достъпни два набора от ресурси за преодоляване на мускулно-скелетните смущения (МСС) на работното място на много езици и те могат да бъдат използвани комбинирано.

Инструментът за започване на дискусии за МСС може да улесни груповите обсъждания на работното място или по време на професионално обучение. Той съдържа практически указания за подпомагане на ефективна комуникация между работещи и техните ръководители относно здравословни проблеми, свързани с МСС.

Наборът„Разясняване на мускулно-скелетните смущения“ използва десетки филми за Напо за повишаване на осведомеността сред служителите и доставчиците по различни въпроси, например неправилно положение на тялото, повтарящи се движения, ранно откриване на МСС, товаро-разтоварни дейности и много други. Наборът, който съдържа „ръководство за улеснение“ и „дискусионни теми“, е подходящ и за курсове за професионално обучение.

Изтеглете „Инструмента за започване на дискусии за мускулно-скелетните смущения на работното място“

Опознайте Напо и разгледайте раздела на уебсайта Напо на работното място: Разясняване на МСС